Thực tế kích thước của Người cai trị Cm

30CM / 300mm

  • chiều rộng:300.0mm (11.81Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Người cai trị Cm .