Chuyển đổi múi giờ


Tìm thời gian tốt nhất giữa hai múi giờ. Đây là một công cụ lập kế hoạch cuộc họp miễn phí để sắp xếp thời gian cho cuộc họp, trò chuyện trên skype, hội thảo trên web hoặc cuộc gọi. Một giao diện trượt rất đơn giản để sắp xếp thời gian trên các múi giờ.

Kích thước thẻ sim của tôi là gì?


Đây là dịch vụ trực tuyến để nhận kích thước thẻ sim. Chúng tôi đã tạo một cơ sở dữ liệu để thu thập kích thước thẻ sim của các thiết bị di động phổ biến. Khi bạn duyệt bất kỳ trang web nào, trình duyệt sẽ cung cấp mô hình điện thoại để kết nối máy chủ. Do đó, dịch vụ trực tuyến này có thể nhận kích thước thẻ sim của bạn bằng cách sử dụng mô hình điện thoại của bạn.