đồng Hồ Bấm Giờ Trực Tuyến

tình trạng đồng hồ bấm giờ có thể được lưu và chia sẻ
00000000 ECO
Lập hiện tại: 00000000
Lập Lập Giờ Tổng thời
  • Nút nhấn: space    Nút bật tắt:
  • Bắt đầu / Tạm dừng: S    Vòng chạy: L    ECO: E
  • ECO Chế độ ECO. Mili giây sẽ được ẩn để tiết kiệm tài nguyên CPU và điện năng sử dụng, nó sẽ tự động bắt đầu sau 5 phút.
  • Tình trạng đồng hồ bấm giờ thể chia sẻ. Sau khi bắt đầu đồng hồ bấm giờ, nó tạo ra một địa chỉ đặc biệt mà có thể được nhân đôi và chia sẻ với một trình duyệt khác. Bạn có thể đóng trình duyệt nếu bạn lưu các liên kết.
  • Tương thích với Android, iphone và ipad.
  • Ứng dụng web trực tuyến mà không cần bất kỳ cài đặt.