đồng Hồ Bấm Giờ Trực Tuyến

00000000
Lập hiện tại: 00000000
Lập Lập Giờ Tổng thời
  • Nút nhấn: space    Nút bật tắt:
  • Bắt đầu / Tạm dừng: S    Vòng chạy: L    Toàn màn hình: F    ECO: E
  • ECO Chê độ năng lượng thâp: Phần trăm giây sẽ được ẩn để tiết kiệm năng lượng cho CPU. Nó sẽ tự động bắt đầu sau 5 phút.
  • Tình trạng đồng hồ bấm giờ thể chia sẻ. Sau khi bắt đầu đồng hồ bấm giờ, nó tạo ra một địa chỉ đặc biệt mà có thể được nhân đôi và chia sẻ với một trình duyệt khác. Bạn có thể đóng trình duyệt nếu bạn lưu các liên kết.
  • Tương thích với Android, iphone và ipad.
  • Ứng dụng web trực tuyến mà không cần bất kỳ cài đặt.