Máy tính phần trăm


Những vấn đề toán học này được rút gọn thành các câu hỏi mô tả, và bạn chỉ cần nhập số vào các trường và chúng sẽ được trả lời ngay lập tức.

Chuyển đổi múi giờ


Tìm thời gian tốt nhất giữa hai múi giờ. Đây là một công cụ lập kế hoạch cuộc họp miễn phí để sắp xếp thời gian cho cuộc họp, trò chuyện trên skype, hội thảo trên web hoặc cuộc gọi. Một giao diện trượt rất đơn giản để sắp xếp thời gian trên các múi giờ.

Chuyển văn bản thành giọng nói


Làm cho một số giọng nói như Siri hoặc bot.

Thế giới Thời gian


Thời gian đó là gì? Bạn có muốn điều chỉnh thời gian cho múi giờ địa phương của bạn? Bạn có thể điều chỉnh thời gian bởi công cụ này mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm.

Những người bạn tốt được định nghĩa bởi facebook


Công cụ này được lấy cảm hứng từ bài viết này mô tả facebook có thể xác định những người bạn tốt bằng cách sử dụng một số thuật toán.

Kiểm tra kích thước thực tế


Cho bạn thấy những hình ảnh kích thước thực tế.