Chuyển văn bản thành giọng nói


Làm cho một số giọng nói như Siri hoặc bot.

Thế giới Thời gian


Thời gian đó là gì? Bạn có muốn điều chỉnh thời gian cho múi giờ địa phương của bạn? Bạn có thể điều chỉnh thời gian bởi công cụ này mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm.

Những người bạn tốt được định nghĩa bởi facebook


Công cụ này được lấy cảm hứng từ bài viết này mô tả facebook có thể xác định những người bạn tốt bằng cách sử dụng một số thuật toán.

Kiểm tra kích thước thực tế


Cho bạn thấy những hình ảnh kích thước thực tế.