Trong ngôn ngữ Cyrillic, ҉ có nghĩa là một triệu. Nó trông giống như một tín hiệu ồn ào, và trùng với charactor trước. Người thích sử dụng này để trang trí các chuỗi văn bản. Văn bản trở nên khó khăn để nói, nhưng nhìn thấy được. Nó rất giống với mực vô hình trong iPhone. Đầu ra là văn bản đơn giản mà cho phép hiển thị trên facebook và twitter.

Vui lòng nhập các văn bản:
Kết quả: