🥀 Hoa héo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehoa hồng héo
GoogleN/A
TwitterBông hoa héo
Unicodehoa héo
Từ đồng nghĩahoa và héo
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Hoa héo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥀 1F940 hoa héo