🌼 Hoa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehoa
GoogleHoa nở
TwitterHoa
Unicodehoa
Từ đồng nghĩathực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Hoa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌼 1F33C hoa