🌺 Hoa dâm bụt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehoa râm bụt
GoogleHoa dâm bụt
TwitterDâm bụt
Unicodehoa dâm bụt
Từ đồng nghĩahoa
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu hồng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Hoa dâm bụt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌺 1F33A hoa dâm bụt