💮 Hoa trắng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebông hoa màu trắng
GoogleHoa trắng
TwitterBông hoa trắng
Unicodehoa trắng
Từ đồng nghĩahoa
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Hoa trắng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💮 1F4AE hoa trắng