🌹 Hoa hồng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehoa hồng
GoogleHoa hồng
TwitterHoa hồng
Unicodehoa hồng
Từ đồng nghĩahoa
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Hoa hồng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌹 1F339 hoa hồng