🌸 Hoa anh đào

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehoa anh đào
GoogleHoa anh đào
TwitterHoa anh đào
Unicodehoa anh đào
Từ đồng nghĩahoa và thực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | trái tim hồng | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Hoa anh đào biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌸 1F338 hoa anh đào