💐 Bó hoa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebó hoa
GoogleBó hoa
TwitterBó hoa
Unicodebó hoa
Từ đồng nghĩabó và hoa
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Bó hoa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💐 1F490 bó hoa