🏵️ Nơ hoa hồng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenơ hoa hồng
GoogleRosette
TwitterNơ hoa hồng
Unicodenơ hoa hồng
Từ đồng nghĩathực vật
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nơ hoa hồng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏵️ 1F3F5 FE0F nơ hoa hồng
🏵 1F3F5 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn