🪷 Hoa sen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehoa sen
GoogleN/A
TwitterHoa sen
Unicodehoa sen
Từ đồng nghĩaPhật giáo, Việt Nam, hoa, sự tinh khiết, thanh khiết, Ấn Độ và Ấn Độ giáo
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | Hoa
Thẻbiểu tượng cảm xúc hoa | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Hoa sen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪷 1FAB7 hoa sen