🏐 Bóng chuyền

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebóng chuyền
GoogleVolleyball
TwitterN/A
Unicodebóng chuyền
Từ đồng nghĩaquả bóng và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | thể thao
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Bóng chuyền biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏐 1F3D0 bóng chuyền