🏉 Bóng bầu dục

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebóng bầu dục
GoogleBóng bầu dục
TwitterBóng bầu dục
Unicodebóng bầu dục
Từ đồng nghĩabóng đá và quả bóng
Chuyên mụcHoạt động | thể thao

Hình ảnh

Bóng bầu dục biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏉 1F3C9 bóng bầu dục