⚾ Bóng chày

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebóng chày
GoogleBóng chày
TwitterBóng chày
Unicodebóng chày
Từ đồng nghĩaquả bóng
Chuyên mụcHoạt động | thể thao

Hình ảnh

Bóng chày biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26BE bóng chày
⚾️ 26BE FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn