🏓 Bóng bàn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevợt bóng bàn và bóng
GoogleTable tennis paddle and ball
TwitterVợt bóng bàn và quả bóng bàn
Unicodebóng bàn
Từ đồng nghĩagậy, quả bóng, trò chơi và vợt đánh bóng
Chuyên mụcHoạt động | thể thao

Hình ảnh

Bóng bàn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏓 1F3D3 bóng bàn