⛸️ Giày trượt băng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiày trượt băng
GoogleIce skate
TwitterVán trượt băng
Unicodegiày trượt băng
Từ đồng nghĩabăng
Chuyên mụcHoạt động | thể thao
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Giày trượt băng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⛸️ 26F8 FE0F giày trượt băng
26F8 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn