🛷 Xe trượt tuyết

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe trượt tuyết
GoogleN/A
TwitterXe trượt tuyết
Unicodexe trượt tuyết
Từ đồng nghĩađi xe trượt tuyết
Chuyên mụcHoạt động | thể thao
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh

Hình ảnh

Xe trượt tuyết biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛷 1F6F7 xe trượt tuyết