⚽ Bóng đá

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebóng đá
GoogleQuả bóng đá
TwitterQuả bóng đá
Unicodebóng đá
Từ đồng nghĩaquả bóng
Chuyên mụcHoạt động | thể thao

Hình ảnh

Bóng đá biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26BD bóng đá
⚽️ 26BD FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn