🥍 Bóng vợt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegậy và bóng môn bóng vợt
GoogleN/A
TwitterLacrosse
Unicodebóng vợt
Từ đồng nghĩabóng, gôn, gậy, thể thao và trò chơi
Chuyên mụcHoạt động | thể thao

Hình ảnh

Bóng vợt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥍 1F94D bóng vợt