🏀 Bóng rổ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebóng rổ
GoogleBóng rổ và vòng
TwitterBóng rổ
Unicodebóng rổ
Từ đồng nghĩaquả bóng và vòng
Chuyên mụcHoạt động | thể thao

Hình ảnh

Bóng rổ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏀 1F3C0 bóng rổ