🧼 Xà phòng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexà phòng
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodexà phòng
Từ đồng nghĩabánh, tắm, vệ sinh, xà phòng bánh và xát xà phòng
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình
Thẻbiểu tượng cảm xúc virus

Hình ảnh

Xà phòng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧼 1F9FC xà phòng