🧯 Bình chữa cháy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebình chữa cháy
GoogleN/A
TwitterFire extinguisher
Unicodebình chữa cháy
Từ đồng nghĩachữa cháy, cứu hỏa, dập, dập tắt và lửa
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình
Thẻbiểu tượng cảm xúc lửa

Hình ảnh

Bình chữa cháy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧯 1F9EF bình chữa cháy