🛏️ Giường

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiường
GoogleBed
TwitterGiường
Unicodegiường
Từ đồng nghĩakhách sạn và ngủ
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình
Thẻbiểu tượng cảm xúc đang ngủ

Hình ảnh

Giường biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛏️ 1F6CF FE0F giường
🛏 1F6CF (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn