🧷 Ghim băng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekim băng
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodeghim băng
Từ đồng nghĩachất thải và tã
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình

Hình ảnh

Ghim băng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧷 1F9F7 ghim băng