🪞 Gương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegương
GoogleN/A
TwitterGương
Unicodegương
Từ đồng nghĩagương, gương phản xạ, phản chiếu, phản xạ, phản ánh và vật phản chiếu
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình

Hình ảnh

Gương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪞 1FA9E gương