🧽 Bọt biển

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemiếng bọt biển
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodebọt biển
Từ đồng nghĩahút, hấp thụ, làm sạch, vệ sinh và xốp
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Bọt biển biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧽 1F9FD bọt biển