🚪 Cửa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecửa
GoogleCửa
TwitterCửa ra vào
Unicodecửa
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình

Hình ảnh

Cửa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚪 1F6AA cửa