🛋️ Ghế dài và đèn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleghế dài và đèn
GoogleCouch and lamp
TwitterTrường kỷ và đèn
Unicodeghế dài và đèn
Từ đồng nghĩakhách sạn, đi văng và đèn
Chuyên mụcĐối tượng | hộ gia đình
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Ghế dài và đèn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛋️ 1F6CB FE0F ghế dài và đèn
🛋 1F6CB (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn