😊 Mặt mỉm cười với hai mắt híp lại

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt mỉm cười với hai mắt híp lại
GoogleMặt cười với đôi mắt cười
TwitterMặt tươi với mắt cười
Unicodemặt mỉm cười với hai mắt híp lại
Từ đồng nghĩacười, mắt, mặt và đỏ mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc

Hình ảnh

Mặt mỉm cười với hai mắt híp lại biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😊 1F60A mặt mỉm cười với hai mắt híp lại