🙂 Mặt cười mỉm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt hơi mỉm cười
GoogleSlightly smiling face
TwitterMặt mỉm cười
Unicodemặt cười mỉm
Từ đồng nghĩacười và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc

Hình ảnh

Mặt cười mỉm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🙂 1F642 mặt cười mỉm