😆 Mặt cười miệng há mắt nhắm chặt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cười tươi với hai mắt nheo lại
GoogleMặt cười với miệng há và đôi mắt nhắm chặt
TwitterMặt cười to nhắm tịt mắt
Unicodemặt cười miệng há mắt nhắm chặt
Từ đồng nghĩacười, cười to, hài lòng, miệng và mặt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc | biểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt cười miệng há mắt nhắm chặt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😆 1F606 mặt cười miệng há mắt nhắm chặt