😄 Mặt cười miệng há mắt cười

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cười tươi với hai mắt híp lại
GoogleMặt cười với miệng há và đôi mắt cười
TwitterMặt cười với miệng mở và mắt cười
Unicodemặt cười miệng há mắt cười
Từ đồng nghĩacười, miệng, mắt, mặt và mở
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc | biểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt cười miệng há mắt cười biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😄 1F604 mặt cười miệng há mắt cười