😀 Mặt cười toét

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cười tươi
GoogleMặt cười
TwitterMặt cười nhe răng
Unicodemặt cười toét
Từ đồng nghĩamặt và toe toét
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc | biểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt cười toét biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😀 1F600 mặt cười toét