😃 Mặt cười miệng há với mắt to

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cười tươi với hai mắt mở to
GoogleMặt cười với miệng há
TwitterMặt cười há miệng
Unicodemặt cười miệng há với mắt to
Từ đồng nghĩacười, miệng, mặt, mặt cười tươi với hai mắt mở to và mở
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc | biểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt cười miệng há với mắt to biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😃 1F603 mặt cười miệng há với mắt to