😁 Mặt cười toét mắt cười

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cười rạng rỡ với hai mắt híp lại
GoogleKhuôn mặt cười toe toét với đôi mắt cười
TwitterMặt nhe răng với mắt cười
Unicodemặt cười toét mắt cười
Từ đồng nghĩacười, mắt, mặt và toe toét
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc | biểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt cười toét mắt cười biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😁 1F601 mặt cười toét mắt cười