😅 Mặt cười miệng há mồ hôi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cười tươi với mồ hôi
GoogleMặt cười với miệng há và toát mồ hôi
TwitterMặt cười há miệng và đổ mồ hôi lạnh
Unicodemặt cười miệng há mồ hôi
Từ đồng nghĩacười, lạnh, mặt, mồ hôi và mở
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc | biểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt cười miệng há mồ hôi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
😅 1F605 mặt cười miệng há mồ hôi