🤣 Mặt cười lăn cười bò

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhuôn mặt cười lăn cười bò
GoogleN/A
TwitterCười lăn cười bò
Unicodemặt cười lăn cười bò
Từ đồng nghĩacười, lăn, mặt và sàn
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | mặt cười
ThẻBiểu tượng cảm xúc hạnh phúc | biểu tượng cảm xúc cười

Hình ảnh

Mặt cười lăn cười bò biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🤣 1F923 mặt cười lăn cười bò