🛩️ Máy bay nhỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy bay nhỏ
GoogleSmall airplane
TwitterMáy bay loại nhỏ
Unicodemáy bay nhỏ
Từ đồng nghĩamáy bay và xe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Máy bay nhỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛩️ 1F6E9 FE0F máy bay nhỏ
🛩 1F6E9 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn