💺 Cái ghế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleghế ngồi
GoogleChỗ ngồi
TwitterChỗ ngồi
Unicodecái ghế
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Cái ghế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💺 1F4BA cái ghế