🚁 Máy bay trực thăng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy bay trực thăng
GoogleMáy bay trực thăng
TwitterTrực thăng
Unicodemáy bay trực thăng
Từ đồng nghĩaxe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Máy bay trực thăng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚁 1F681 máy bay trực thăng