🚡 Cáp treo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecáp treo
GoogleCáp treo
TwitterCáp treo
Unicodecáp treo
Từ đồng nghĩacáp, toa trần, trên không và đường xe điện
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Cáp treo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚡 1F6A1 cáp treo