🪂 Dù

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
GoogleN/A
TwitterNhảy dù
Unicode
Từ đồng nghĩadù kéo, lượn, lượn diều, lượn dù trượt nước và nhảy dù
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Dù biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪂 1FA82