🛬 Máy bay đến nơi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy bay hạ cánh
GoogleAirplane arriving
TwitterMáy bay hạ cánh
Unicodemáy bay đến nơi
Từ đồng nghĩahạ cánh, máy bay, điểm đến và đến
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Máy bay đến nơi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛬 1F6EC máy bay đến nơi