✈️ Máy bay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy bay
GoogleMáy bay
TwitterMáy bay
Unicodemáy bay
Từ đồng nghĩaxe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Máy bay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✈️ 2708 FE0F máy bay
2708 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn