🛫 Máy bay khởi hành

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy bay cất cánh
GoogleAirplane departure
TwitterMáy bay cất cánh
Unicodemáy bay khởi hành
Từ đồng nghĩakhởi hành, làm thủ tục, máy bay, tàu bay và điểm khởi hành
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Máy bay khởi hành biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛫 1F6EB máy bay khởi hành