🛰️ Vệ tinh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevệ tinh
GoogleSatellite
TwitterVệ tinh
Unicodevệ tinh
Từ đồng nghĩavũ trụ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | phương tiện hàng không

Hình ảnh

Vệ tinh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛰️ 1F6F0 FE0F vệ tinh
🛰 1F6F0 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn