📮 Hòm thư

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehòm thư
GoogleHòm thư
TwitterHộp thư
Unicodehòm thư
Từ đồng nghĩahộp thư và thư
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Hòm thư biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📮 1F4EE hòm thư